Hírek

Elérhetőségek

Az önkormányzat feladatai

Önkormányzati hatósági jogkörben:

 • a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati ügyek előkészítése
 • a képviselő-testület döntések végrehajtása,
 • a képviselő-testülettel és annak bizottságaival kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása,
 • a képviselő-testület és annak bizottságai részére meghatározott államigazgatási, hatósági ügyek előkészítése és végrehajtása,
 • polgárvédelmi és mozgósítási feladatok,
 • az önkormányzati intézmények irányítása és felügyelete,
 • a település költségvetésének előkészítése, végrehajtása, a pénzeszközökkel való hatékony és takarékos gazdálkodás, az intézmények finanszírozása,
 • a képviselő-testület által meghatározott hitelfelvétel, kötvény-kibocsátás, alapítvány létrehozása, közérdekű kötelezettségvállalás bonyolítása,
 • a költségvetésben meghatározott beruházások előkészítése, tervezése, szervezése,
 • az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonosi jogosítványok gyakorlása a képviselő-testület által meghatározott módon,
 • a vagyonnal való gazdálkodás, a képviselő-testület döntésének megfelelő adásvétel, csere, használati jogátengedése, haszonbérbe adás, bérbeadás, vagy lízing útján, továbbá a vagon megterhelése, a vállalkozásba való bevitel intézése, az önkormányzat szabályszerű gazdálkodásának biztosítása

Államigazgatási hatósági ügyek ellátása

Helyi önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX tv.

Szervezeti és Működési Szabályzat

Helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Községi Önkormányzat Egyházasrádóc önként vállalt feladatai: nincs Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX  tv-ben előírt kötelező feladatokat látja el.