Hírek

Elérhetőségek

TOP PLUSZ belterületi út pályázat


Belterületi út felújítása Egyházasrádócon

 

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg 145,00 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00006

Kedvezményezett neve: Egyházasrádóc Község Önkormányzata

A Projekt címe: Belterületi út felújítása Egyházasrádócon

Projekt tervezett teljes költsége 145 000 000 Ft, azaz száznegyvenöt millió forint

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 145 000 000 Ft, azaz száznegyvenöt millió forint.

A Támogatás intenzitása100% 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.08.31.

 

Előzmények

A Támogató a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1 Belterületi közutak fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Egyházasrádóc Község Önkormányzata TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00006 azonosító számon regisztrált, 2022.06.02. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2022.12.12. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. 

 

Egyházasrádóc Község Önkormányzata (9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 97.) jelen pályázatában a Kossuth Lajos utca és a Rózsa utca útfelújítását, valamint a Kossuth Lajos utcai, járda és a Kossuth Lajos utcai közvilágítás felújítását valósítja meg. A burkolatfelújítást követően a burkolatra sebességcsökkentő küszöb telepítését irányoztuk elő a Kossuth Lajos utcában, amit mindkettő irányból forgalomtechnikai táblával jelezni szükséges. A Kossuth Lajos utcai lámpatestek cseréje LED-es kivitelűre forgalombiztonsági okok miatt szükséges. Az érintett útszakaszok erősen leromlottak, nyomvonaluk az idő előrehaladtával helyenként megsüllyedt. Fontos megjegyezni, hogy az időszakosan nagy intenzitással lehulló csapadék, jelentős károkat okoz a burkolatban, melyek a burkolat felújítással a későbbiekben elkerülhetőek, mivel megakadályozzuk a felszíni vizek bejutását. A megnövekedett jármű és teherforgalom miatt kátyúzással már csak szakaszosan lehet megóvni az út minőségét, ezért feltétlen szükséges annak teljes szélességű burkolatfelújítása. Az építés célja javítani a felületek egyenetlenségén, ezáltal jobb utazáskényelmi feltételek biztosítása a közlekedők számára, és ezen kívül megakadályozni a felszíni vizek behatolását a burkolatba, valamint a tervezési időszakra biztosítani az épülő burkolat teherbírását. A tervezett felújítással megvalósítható, hogy az időjárási viszonyoktól függetlenül, komfortosan és biztonságosan a mai kor elvárásainak megfelelően elérhetővé váljanak az út által megközelíthető ingatlanok.

Kossuth utca belterületi szakasza a 256/1 és 256/2-es helyrajzi számú út (emellett a 86-osra történő rácsatlakozásnál a 0117/1 hrsz számú önkormányzati út is felújításra kerül) műszaki tartalma::

- Tervezési sebesség: 50 km/h

-Meglévő burkolatszélesség: 6 m

- Meglévő koronaszélesség:7 m

-Beavatkozás hossza: 748,5 m, a külterületi szakaszon (0117/1 hrsz 80,94 fm)

-Járdaszélesség: 1,20-1,50 m

-Padkaszélesség: 2 X 0,5= 1,00 m

- Meglévő burkolat: 30 - UTÁNTÖMÖRŐDŐ (ASZFALTMAKADÁM)

-Építés éve: 1993

Beavatkozás műszaki tartalma, megvalósítandó technológia:

-előkészítő munkálatok

-meglévő burkolat kiegyenlítése,

-aszfaltréteg beépítése teljes szélességben,

-nemesített padka készítése.

 

Rózsa utca felújítása:

Petőfi Sándor utca – 86.sz. főút közötti szakasz: 

- felújítási hossz: 115 m

86.sz. főút – Kossuth Lajos utca burkolatfelújítás szakasz határ közötti szakasz: 

- felújítási hossz: 330 m 

 

forgalmi sávok száma: 2x1 

forgalmi sávok szélessége: 2,50 m 

kopóréteg szélessége: 5,00 m 

padka szélessége (forgalmi sávtól): 0,50 m

 

Beavatkozás műszaki tartalma, megvalósítandó technológia:

Erősítés építésekor alkalmazandó pályaszerkezet: 

5,0 cm AC 11 kopó (N) 50/70 kopóréteg 

4,0 cm AC 11 kötő (N) 50/70 kötőréteg 

meglévő aszfalt pályaszerkezet felületének előkészítése 

Lokális pályaszerkezet cserék esetén alkalmazandó pályaszerkezet: 

5,0 cm AC 11 kopó (N) 50/70 kopóréteg 

4,0 cm AC 11 kötő (N) 50/70 kötőréteg 

7,0 cm AC 22 kötő (F) 50/70 kötőréteg 

20,0 cm Ckt útalap készítése 

20,0 cm M63 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap 

 

A két utca felújítása által Egyházasrádóc belterületi közlekedési feltételei javulnak.

Jelenleg a településen a közlekedési infrastruktúra nem megfelelő színvonalú, nem elégíti ki az autós illetve kerékpáros forgalom által támasztott közlekedési, közlekedésbiztonsági minőségi igényeket. Az önkormányzati utak felújításával a településen élők életminősége jelentősen javul, mely közvetlen összefüggésben van a település népességmegtartó erejének növekedésével. A beruházás eredményeként a közlekedés biztonságosabbá, a településkép igényesebbé válik. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javul. A megfelelő minőségű és színvonalú út kialakítása pozitív hatással van a településképre, rendezett környezetet biztosít.

 

Beruházás előtti fotók: