Hírek

Elérhetőségek

Szervezeti felépítés

Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházashollósi kirendeltsége:
- Címe:

9781 Egyházashollós Kossuth út 11.

- Ügyintézői:

Lackzó Istvánné igazgatási ügyintéző:

Munkakörébe tartozó ügycsoportok:

 • Gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintézés
 • Hagyatéki ügyintézés, hagyatéki leltár
 • Anyakönyvi ügyek intézése
 • Népesség és lakcím nyilvántartás
 • Hatósági bizonyítványok, szakhatósági állásfoglalások kiadása
 • Iktatás, irattárazás
 • Helyi- és központi adókkal kapcsolatos ügyintézés
 • Telepengedélyekkel, működési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés
 • Termőföldi adásvétel és haszonbérlet ügyintézés
 • Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés
 • Házipénztár kezelés
   

Déri Piroska pénzügyi ügyintéző:

Munkakörébe tartozó ügycsoportok:

 • Pályázatok lebonyolítása
 • Könyvelési feladatok ellátása
 • Szociális étkeztetések-, házi segítségnyújtás, egyéb szociális igazgatási ügyintézés
 • Munkaügyi feladatok ellátása

 

Egyházasrádóci Közös Önkormányzati hivatal ügyintézői:

Balogh Tamás Szilveszterné anyakönyvvezető, igazgatási ügyintéző:
Telefon: +36-94/528-005
Hivatalos e-mail:
igazgatas@radochollos.hu
Munkakörébe tartozó ügycsoportok:

 • Anyakönyvi ügyek intézése
 • Hagyatéki ügyintézés, hagyatéki leltár
 • Népesség és lakcím nyilvántartás
 • Közfoglalkoztatás
 • Szociális igazgatási ügyek, az önkormányzat hatályos rendelete szerint
 • Iktatás irattárazás

Berbás Péterné pénzügyi ügyintéző:
Telefon: +36-94/528-013
Hivatalos e-mail:
konyveles@radochollos.hu
Munkakörébe tartozó ügycsoportok:

 • Önkormányzati gazdálkodás
 • Könyvelési feladatok ellátása
 • Vagyonkataszteri rendszerrel kapcsolatos ügyintézés
 • Nyilvántartások vezetése: Tárgyi eszköz, leltárak
 • Beérkező számlák iktatása, rögzítése, utalások
 • Étkeztetéssel kapcsolatos ügyek

 Déri Piroska pénzügyi ügyintéző:
Telefon: +36-94/528-013
Hivatalos e-mail:
berszamfejtes@radochollos.hu
Munkakörébe tartozó ügycsoportok:

 • - Számlázás
 • - Önkormányzati gazdálkodás

Grasanovics Gabriella adóügyi ügyintéző:
Telefon: +36-94/528-006
Hivatalos e-mail:
ados@radochollos.hu
Munkakörébe tartozó ügycsoportok:

 • Adóigazgatás: magánszemély kommunális adójával, helyi iparűzési adóval kapcsolatos ügyintézés
 • Adóigazolások kiállítása
 • Adó és értékbizonyítványok kiállítása
 • Gázigazolások kiállítása
 • Méhvándoroltatás nyilvántartása
 • Ebnyilvántartás vezetése